Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017

V roku 2017 sme realizovali automatický zavlažovací systém pre obec Vrakúň, okr. Dunajská Streda. V strede obce sa nachádza park  - oddychová zóna pre obyvateľov spolu s detským ihriskom. Nakoľko ručné zavlažovanie takto veľkej plochy bolo neefektívne a neekonomické, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo pre riešenie automatickým zavlažovacím systémom. V mieste sa dala subdodávateľsky spraviť nová vŕtaná studňa spĺňajúca požiadavky na množstvo a kvalitu vody. Následne sa realizovala stavba zavlažovacieho systému, čerpacej stanice a skúšobná prevádzka. V záujme úspory elektrickej energie, šetrnejšie využitie studne i dlhšiu životnosť čerpadla sme v rámci automatiky čerpacej stanice volili zabudovanie frekvenčného meniča.

Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017
Verejné priestranstvo - realizácia závlahy parku F. Gála, Vrakúň 2017