Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014

V okolí školiaceho strediska v Mýte pod Ďumbierom sme sa popasovali s výškovými rozdielmi terénu a riešili sme aj zavlažovanie skalky, trávnika, či zatrávňovacích dlaždíc. Potreba vody na jednotlivých plochách je rôzna. Tak isto aj rastliny, v jednotlivých vegetačných obdobiach majú špecifické potreby. Zautomatizovanie systému umožňuje zohľadniť aj tieto požiadavky v maximálnej možnej miere, a tak vieme zabezpečiť počas celej sezóny primeraný prísun vody.

Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014
Školiace stredisko v Mýte pod Ďumbierom - r. 2014