Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka

Tu vidíme príklad montáže a skúšobnej prevádzky závlahového systému na menšej ploche. V dnešnej dobe môžme povedať, že projektovanie a montáž zavlažovania nie sú ničím limitované - všetko sa dá prispôsobiť ako veľkosti plochy, tak aj požiadavkám rastlín a vlastnostiam pôdy. Najpodstatnejšou zložkoku sú však skúsenosti a vedomosti, ktoré nenahradí ani tá najlepšia technika, či automatika.

Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka
Rodinný dom, Banská Bystrica - Radvaň, r. 2014 - montáž a skúšobná prevádzka