Rekonštrukcia pôvodného zavlažovania

V rámci našej práce sa stretávame aj s požiadavkou na rekonštrukciu pôvodného zavlažovacieho systému.  Dôvodom býva už zastaraný systém alebo – a to žiaľ, častejšie, jeho neodborná projekcia a montáž. Dôsledkom sú prepolievané alebo naopak, suché miesta, nekvalitné, pretekajúce spoje alebo nedostatočnosť zavlažovania v dôsledku poddimenzovania hlavíc alebo čerpadla. V takýchto prípadoch robíme kontrolu celého systému a následne spíšeme protokol, z ktorého sa zákazník dozvie, čo je vhodné zmeniť. Samozrejmá je i konzultácia jeho potrieb – prípadných zmien či doplnení systému. Následne sa urobí projekcia a podrobná cenová ponuka.