Projekcia závlahových systémov a návrh možných riešení

Základom dobre fungujúceho zavlažovacieho systému je kvalitná príprava. Tá sa začína obhliadkou terénu, jeho zameraním a podrobnou konzultáciou požiadaviek a predstáv zadávateľa. Potom nasleduje projekcia. Tu sa opierame o dlhoročné skúsenosti aj odborné školenia  dodávateľov zavlažovacej techniky. Pri montáži používame produkty svetových značiek  Hunter, Rain Bird,  Calpeda, Wilo, Unidelta...  Automatika riadenia čerpadiel je dodávaná firmou Stnislav Maňkoš – ELTIMA, ktorá je pre nás zárukou kvality a bezpečnosti.  Jej produkty sú zásadne „šité na mieru“ naprojektovaného zavlažovacieho systému. Cenová ponuka je potom postavená na zohľadnení všetkých faktorov a vychádza zo skutočných mier a počtov. Preto ju nikdy nerobíme odhadom a ani len na základe zaslaných kresieb. Nerovnomernosť terénu alebo zmeny vo výsadbách by totiž mohli spôsobiť problémy, ktoré by potom celú stavbu v konečnom dôsledku zbytočne predražovali.