Programovanie zavlažovania

Po dokončení montáže zavlažovacieho zariadenia sa systém natlakuje. Skontroluje sa tesnosť  spojov a nastaví sa automatické riadenie čerpadla i závlahy. Zákazníka poučíme o obsluhe celého systému. Samozrejme, v prípade potreby sme vždy k dispozícii – buď telefonicky alebo aj osobne. V nevyhnutných prípadoch riešime problémy do 24 hodín od nahlásenia poruchy – či v záručnej alebo aj pozáručnej dobe.