Montáž automatických alebo manuálnych závlahových systémov

V závislosti od potrieb zákazníka montujeme automatické závlahové systémy alebo aj závlahy s manuálnym riadením. Celý systém je naprojektovaný s  rezervou, aby sa mohol v budúcnosti v prípade potreby bez závažných zásahov rozšíriť. V rámci montáže automatiky riadenia závlahy dbáme na to, aby boli zabezpečená dodatočné vstupy pre riadenie aj prípadných nových vetiev. Takto šetríme nielen naším časom pri montáži, ale aj financie nášho zákazníka. Pri eventuelnom rozširovaní tak zväčša nie je potrebné dobudovať ďalší riadiaci modul – dôjde len k doplneniu toho pôvodného. Zákazník má tak väčší prehľad v riadení,  nemusí zosúlaďovať programy viacerých riadiacich jednotiek a zachováva rovnaký postup pri prípadnom preprogramovaní závlahového cyklu. Pri odovzdaní prác si dávame záležať na zaučení obsluhy zavlažovania, aby bol chod celého systému bezproblémový – čim sa vyhýbame zbytočným chybám a znefunkčneniu závlahy z dôvodu nevedomosti.