Kontrola, posezónny servis a zazimovanie systému

Po skončení sezóny zavlažovací systém zazimujeme. Všetky vetvy jednotlivo prefúkneme vzduchom, aby sme zabránili zostatkom vody, ktoré by mohli počas mrazov poškodiť systém. Samozrejmé je stanovenie prípadných poškodení a porúch. Vyčistí sa filter a zazimuje dažďové čidlo.