Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž

Tu máte možnosť vidieť, ako sa jednotlivé vetvy v rámci jednotlivých etáp budujú.

Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž
Hotel Kaskády, Sielnica - V. etapa, montáž