Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa

Kvôli rozširujúcej sa ploche, ktorú bolo potrebné zavlažovať a s tým spojenej zvýšenej potreby vody, sa popri budovaní IV. etapy súčasne riešil aj ďalší zdroj vody. Bola vyvŕtaná druhá studňa a vytvorená čerpacia stanica s podstatne vyššou kapacitou, ako bola pôvodná. Všetky etapy boli budované tak, aby bola možnosť napojiť ich na obe čerpacie stanice. V rámci IV. etapy sme riešili aj zmeny v požiadavkách zadávateľa, kedy sme čiastočne zmenili dĺžku jednej vetvy, aby bolo možné zavlažovať aj tú časť, ktorá v plánoch pôvodne nebola. V takýchto prípadoch staviame na svojich mnohoročných skúsenostiach - už pri plánovaní. Variabilita systému a možnosť zásahu do naplánovaných vetiev je obrovskou devízou, ktorá nám napomáha uskutočniť aj neočakávané požiadavky, ktoré sa objavia až počas montáže.

Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - IV. etapa