Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa

Riešenie závlahy v okolí Hotela Kaskády je dobrým príkladom toho, keď je potrebné vyriešiť uloženie systému už do existujúceho trávnika. Je nevyhnutné dbať na to, aby sa trávnatý povrch čo najmenej poškodil. Veľmi dôležitá je príprava prác a ich koordinácia, ako aj spolupráca so zadávateľom. Ovocím takejto spolupráce je obojstranná spokojnosť - a plná funkčnosť systému, ktorého montáž v období hlavnej sezóny hotela nezasiahla do prevádzky exteriéru, ktorý mohli návštevníci naďalej nerušene využívať.

Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa
Hotel Kaskády, Sielnica - III. etapa