Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch

Vo firme Ekoplant sme riešili systém závlahy pre črepníkové rastliny a sadenice. Pre črepníky s visiacimi okrasnými rastlinami sme zvolili systém kapilárnej závlahy. Každý jeden črepník má 1-2 kapiláry podľa potreby a cez tieto sa k nim dostáva vlaha. Pri sadeniciach sa využil zavlažovací systém s mikrotryskami. Sú určené pre inteznívne zavlažovanie menších plôch - či už sa jedná o čerstvo vysiate plochy alebo plochy sadeníc. Všetky hlavice sme opatrili špeciálnymi membránami proti kvapkaniu. Tým sa zabráni vykvapkávaniu vody po ukončení závlahového cyklu na najnižšom mieste potrubia. Výhodou oboch vyššie spomínaných systémov je aj možnosť  prihnojovania. Takto sa už počas zavlažovania dostanú k rastlinám živiny v potrebnom pomere. Tým sa odbúra jeden krok vo výrobnom procese, čím sa ušetrí čas aj náklady.  Fime Ekoplant sme dodali projekt a technológiu, kompletnú montáž systému riešili vlastnými pracovníkmi. V prípade potreby sme boli v kontakte a operatívne riešili otázky zákazníka počas montáže.

Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch
Ekoplant, Banská Bystrica - zavlažovanie v skleníkoch